Zakładki

Znajdź lot

 

Znajdź lot

 
 

Znajdź samochód

 

Znajdź samochód

 

Znajdź pakiety

 

Znajdź pakiet

W pakiecie taniej i szybciej!

Wybierz jeden z pakietów usług, którym jesteś zainteresowany.

W każdym z pakietów dodatkowo opcjonalnie dokupisz ubezpieczenie.

Najczęściej wyszukiwane Pakiety:
 
 

Zestawienie Wdrożonych Efektów

W ramach realizacji projektu pt. "Rozwój działalności online przedsiębiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowę platformy inteligentnego kojarzenia usług" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej oraz dzięki zastosowaniu technologii teleinformatycznych, wdrożone zostały następujące elementy tworzące wspólnie platformę inteligentnego kojarzenia usług.

 

Aplikacja wyszukująca i rezerwująca bilety na połączenia lotnicze

Udostępniała będzie internautom możliwość wyboru daty wylotu i powrotu, preferowanych linii lotniczych, miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży. W wyniku wskazania odpowiednich kryteriów wyboru, aplikacja wyselekcjonuje odpowiednie połączenia. Podane propozycje przelotów będą zawierały nazwę linii lotniczych obsługujących dane połączenie oraz szczegóły przelotu. 

Efektem implementacji będzie udostępnienie Internautom możliwości zarezerwowania biletu lotniczego samodzielnie, z poziomu strony internetowej.

Zastosowana technologia teleinformatyczna:
PHP, Web Services SOAP, XML, HTML, CSS, javascript, AJAX, zabezpieczenie SSL.
 

Aplikacja wyszukująca i rezerwująca miejsca noclegowe w hotelach

Udostępniała będzie internautom narzędzia wyboru miejscowości, daty zameldowania i długości pobytu, możliwość wyboru preferowanej sieci hotelowej. W wyniku wskazania odpowiednich kryteriów wyboru aplikacja wyselekcjonuje odpowiednie hotele.

Efektem implementacji będzie udostępnienie Internautom możliwości zarezerwowania miejsca noclegowego w hotelu samodzielnie, z poziomu strony internetowej.

Zastosowana technologia teleinformatyczna:

PHP, Web Services SOAP, XML, HTML, CSS, javascript, AJAX, zabezpieczenie SSL

 

Aplikacja wyszukująca i rezerwująca samochody w wypożyczalniach

Udostępniała będzie internautom narzędzia wyboru miejscowość, daty wypożyczenia, okresu wypożyczenia, miejsca zdania pojazdu, możliwość wyboru preferowanej sieci wypożyczalni. W wyniku wskazania odpowiednich kryteriów wyboru aplikacja wyselekcjonuje odpowiednie wypożyczalnie.

Efektem implementacji będzie udostępnienie Internautom możliwości zarezerwowania i wynajmu samochodu z poziomu strony internetowej.

Zastosowana technologia teleinformatyczna:

PHP, XML, HTML, CSS, javascript, AJAX, zabezpieczenie SSL

 

Aplikacja wyszukująca turystyczne polisy ubezpieczeniowe

Udostępniała będzie internautom narzędzia wyboru firmy ubezpieczyciela oraz podstawowych parametrów ubezpieczenia, tj. miejsca, daty i okresu pobytu. W wyniku wskazania odpowiednich kryteriów wyboru aplikacja wyselekcjonuje sugerowane produkty ubezpieczeniowe.

Efektem implementacji będzie udostępnienie Internautom możliwości zamówienia polisy ubezpieczeniowej bezpośrednio z poziomu strony internetowej.

Zastosowana technologia teleinformatyczna:

PHP, XML, HTML, CSS, javascript, AJAX, zabezpieczenie SSL

 

Aplikacja inteligentnego kojarzenia usług portalu

Klientowi  zaoferowany zostanie pakiet propozycji powstały na bazie dowolnego połączenia dostępnych na portalu usług. Każda z wyświetlonych propozycji będzie zawierała już zsumowaną cenę usługi wraz z możliwością wydzielenia każdego kosztu osobno.

Internauta sam poprzez wpisanie miejsca rozpoczęcia i zakończenia podróży będzie mógł wybierać ofertę z przedstawionej przez system listy propozycji wyszukanych według podanego kryterium. Internauta (klient portalu) będzie miał dostępne opcje wyboru zakresu wyszukiwania i rezerwacji z maksymalnej kombinacji hotel+samolot+samochód+ubezpieczenie.

Zastosowana technologia teleinformatyczna:

PHP, Web Services SOAP, XML, HTML, CSS, javascript, AJAX. zabezpieczenie SSL

 
Aplikacja Programu Partnerskiego
Dostarczenie internautom możliwości polecania oferty turystycznej portalu (oferty w ramach e-usługi inteligentnego kojarzenia usług turystycznych) w zamian za wyznaczoną prowizję.
Internauci będą samodzielnie przystępować do programu partnerskiego. Rejestracja, weryfikacja, nadanie kodu identyfikującego, naliczanie prowizji, itd. odbywać się będzie w pełni automatycznie, bez występowania w tych procesach czynnika ludzkiego po stronie wnioskodawcy.

Zastosowana technologia teleinformatyczna:

PHP,  HTML, CSS, javascript, AJAX, zabezpieczenie SSL.

 

 

 

 
 

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.