Zakładki

Znajdź lot

 

Znajdź lot

 
 

Znajdź samochód

 

Znajdź samochód

 

Znajdź pakiety

 

Znajdź pakiet

W pakiecie taniej i szybciej!

Wybierz jeden z pakietów usług, którym jesteś zainteresowany.

W każdym z pakietów dodatkowo opcjonalnie dokupisz ubezpieczenie.

Najczęściej wyszukiwane Pakiety:
 
 

Informacje ogólne o projekcie

Tytuł Projektu

"Rozwój działalności online przedsiębiorstwa Why Not USA s.j. poprzez budowę platformy inteligentnego kojarzenia usług".

 

Okres realizacji

01.01.2011 - 31.12.2011

 

Miejsce realizacji

Biuro projektu:
WhyNotTRAVEL spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa
Kielnarowa 108A, 36-020 Tyczyn

Oddział w Łodzi
Al. T. Kościuszki 101
90-441 Łódź

 

Cel projektu:

Celem projektu jest wyrównanie dysproporcji w zakresie dostępu, wykorzystania i upowszechniania technologii informatycznych stosowanych już w działalności firmy dla upowszechniania tych technologii mieszkańcom województwa Łódzkiego i jest zbieżny z celami zapisanymi dla IV osi priorytetowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013. Realizacja projektu jest także zgodna z celami Strategii Rozwoju Miasta Łodzi, kładącej nacisk na rozwój konkurencyjności i promocji firm mających siedzibę na jej obszarze poprzez wykorzystywanie nowoczesnych form promocji swoich usług. Cel projektu zostanie osiągnięty poprzez zrealizowanie zakupów inwestycyjnych oraz ich wdrożenie w celu świadczenia usług on-line przez Beneficjenta przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi ICT (e-handel, e-usługi, e-informacje).

 

Korzyści płynące z projektu

Realizacja projektu polegającego na uruchomieniu nowego portalu inteligentnie kojarzącego usługi oraz powiązanej z portalem strony internetowej programu partnerskiego są efektem strategii rozwoju firmy Wnioskodawcy w kierunku działalności on-line.

Dzięki realizacji projektu upowszechni się dostęp mieszkańców województwa do nowoczesnych usług firmy oferowanych za pośrednictwem nowoczesnych narzędzi komputerowych i internetowych.

 

Kontakt w sprawie projektu

Osobą upoważnioną do udzielania informacji jest: Maciej Szczepańczyk
Kontakt: 602 520 702

 
 

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.