Zakładki

Znajdź lot

 

Znajdź lot

 
 

Znajdź samochód

 

Znajdź samochód

 

Znajdź pakiety

 

Znajdź pakiet

W pakiecie taniej i szybciej!

Wybierz jeden z pakietów usług, którym jesteś zainteresowany.

W każdym z pakietów dodatkowo opcjonalnie dokupisz ubezpieczenie.

Najczęściej wyszukiwane Pakiety:
 
 

Regulamin Hoteli w Systemie Merigo - Hotele na Świecie

Regulamin Hoteli w Systemie Merigo - Hotele na Świecie

Warunki Ogólne Rezerwacji w systemie Merigo.

§ 1.
 Procedura rezerwacji.

1) Wniosek  o  dokonanie  rezerwacji  należy  złożyć  poprzez  stronę  internetową: www.merigo.com.pl (zakładka: Hotele w Polsce i na świecie) po zalogowaniu i wyszukaniu oferty na formularzu rezerwacyjnym, zgodnie z wybranymi detalami rezerwacji oraz po zapoznaniu się i akceptacji niniejszych Warunków.
2) W razie dokonywania zmian w rezerwacji, poprawki muszą posiadać ten sam porządek, jednak muszą zostać wprowadzone poprzez formularz edycji rezerwacji, który jest dostępny przy każdej rezerwacji, która mole podlegać zmianom (status: potwierdzona/ confirmed). Dokonanie zmiany wiąże się z przeniesieniem  rezerwacji  do  zakładki  „amendment  req”,  gdzie  może   ona przebywać do 24 godzin (godziny robocze). Jeśli zmiana się powiedzie rezerwacja zyskuje status potwierdzona/ confirmed. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zmiany rezerwacja wraca do stanu pierwotnego jeśli istnieje taka możliwość.  Przy  operacji  zmian  nie  gwarantujemy ponownego potwierdzenia rezerwacji oraz nie możemy zagwarantować identycznej ceny.
3) Każda  rezerwacja posiada  swój  numer,  po  którym  jest  identyfikowana oraz wyznaczoną datę kasowania, o której Agent musi poinformować klienta. Daty kasowania przypadające na weekendy, dni wolne od pracy oraz wszelkie święta winny być zrealizowane w ostatnim dniu roboczym, przed ich terminem.

4) Po  potwierdzeniu rezerwacji należy    sprawdzić    datę    kasowania,    gdyż    jej dotrzymanie leży po stronie dokonującego rezerwacji.
5) Jeśli  nie  będziemy  mogli  potwierdzić  rezerwacji  w  hotelu,  o  który  Państwo prosicie bądź w cenie identycznej z wnioskowaną to jeżeli będzie to możliwe, potwierdzimy rezerwacje rozwiązania alternatywnego. Państwa obowiązkiem jest anulowanie lub dokonanie zmian w takim rozwiązaniu alternatywnym, jeżeli nie zostanie przez Państwa zaakceptowane. Zawsze najpierw próbujemy dokonać rezerwacji w hotelu bądź cenie, o który Państwo prosicie, rezerwację rozwiązania alternatywnego dokonujemy tylko, jeżeli odnotujemy brak miejsc w naszej puli w hotelu  bądź  cenie,  o  który  Państwo pierwotnie prosiliście. Nie  potwierdzimy rozwiązania alternatywnego, jeżeli poinformujecie nas Państwo, że wniosek dotyczy WYŁĄCZNIE wskazanego hotelu i w związku z tym rozwiązania alternatywne nie zostaną przez Państwa przyjęte. Jeśli nie będziecie Państwo akceptować    żadnego    rozwiązania    alternatywnego    prosimy    przy    rezerwacji zaznaczyć:  Jeśli  podany  hotel  nie  jest  dostępny  proszę  nie  proponować mi alternatywy/ If this hotel is unavailable please do not supply me with an alternative!

6) Nie będziemy mogli dokonać zmian w rezerwacjach gdzie wcześniej podano w komentarzach, iż ich wprowadzenie nie będzie możliwe.
7) Specjalne wymagania wobec hoteli takie jak miejsca dla niepalących, pokoje sąsiadujące, połączone, późne przybycie, itp. zostaną przekazane, jednak nie mogą zostać potwierdzone lub zagwarantowane.
8) Wczesne  przybycie  (przed  czasem  przewidzianym  w  hotelu  jako  godzina rozpoczęcia meldunków) nie może być zagwarantowane przez naszą firmę.
9) Wymagamy podania wszystkich imion i nazwisk dla wszystkich rezerwowanych pokoi. Nie możemy rozpocząć procedury rezerwacji w USA lub Kanadzie, jeżeli w chwili składania wniosku nie otrzymamy co najmniej nazwiska i inicjału imienia.
10) Proszę pamiętać o tym, że hotele są czasem remontowane. Mimo wszystko hotele podejmują wszelkie starania, aby ograniczyć niedogodności, na które są narażeni ich  goście.  Niestety  nie  możemy  przyjmować  skarg  ani  wniosków  o  zwrot kosztów, jeżeli  w hotelu będzie trwał remont w okresie, gdy przebywa w nim gość. Wynika to z faktu, iż pewnych remontów nie jesteśmy w stanie przewidzieć ani im zapobiec.
11) W przypadku nie dojazdu klienta do obiektu (tzw. no show) hotel zwyczajowo pobiera  opłatę  w  wysokości  równowartości jednego  noclegu  (nie  stanowi  to jednak reguły dla wszystkich obiektów), może się zdarzyć, iż  pobrana opłata będzie stanowić 100% kosztu rezerwacj ze względu na wyjątkowość rezerwowanych dat bądź zaistniałej sytuacji. Decyzja w tej kwestii nie leży w gestii Merigo.
12) W większości hoteli zwyczajowo godziną zameldowania jest 14:00, jednak w niektórych z nich, szczególnie w USA, jest to 15:00 lub nawet 16:00. O dokładnej godzinie zameldowania klient zostanie poinformowany bezpośrednio w recepcji hotelowej, w związku, z czym godzina ta nie podlega negocjacjom z Merigo.
13) W USA pojęcia osobne/podwójne (twin/double) posiadają znaczenia odwrotne od europejskiego. Nie możemy zagwarantować, że Pokoje typu TWIN zawsze będą posiadały dwa łóżka a pokoje typu DOUBLE zawsze będą posiadały jedno łóżko małżeńskie- bez względu na wybrany pokój.
15) Pokoje trzy lub czteroosobowe mogą być wyposażone w łóżka osobne lub podwójne (małżeńskie) plus dodatkowe łóżko lub dwa podwójne łózka. Większość hoteli nie posiada po jednym pełno wymiarowym łóżku dla każdego gościa w pokojach trzy lub czteroosobowych. W związku, z czym Merigo nie może rozpatrzeć reklamacji z tego tytułu.
16) Prezentowana oferta zawiera hotele dostępne. Niestety nie gwarantujemy potwierdzenia żadnej z rezerwacji, ze względu na dynamikę systemu oraz ciągłe zmiany dostępności spowodowane faktem, iż z systemu korzysta wielu agentów jednocześnie. W przypadku pojawienia się oferty „on request” nie dajemy żadnej gwarancji potwierdzenia, a odpowiedź z hotelu w sprawie dostępności bądź jej braku może zając 24h (dni robocze).

§ 2.
Stawki.

1) Wszelkie  podawane  stawki  dotyczą  pokoju  (z  wanną  lub  prysznicem  do osobistego ubytku chyba, że podano inaczej) oraz obejmują śniadanie (lub tylko pokój, jeżeli tak właśnie podano), opłaty za usługę i podatki rządowe. Mająca zastosowanie waluta została podana w cenniku. Proszę pamiętać o fakcie, iż stawki bywają różne dla różnych dni tygodnia oraz w ofertach od różnych kontrahentów.
2) Może się zdarzyć, że  na rezerwacjach zostanie potwierdzona cena, która jest wyższa od stawki z oferty. Zwykle dzieje się tak ze względu na to, że  hotel pobiera dodatkową opłatę związaną z trudnym okresem, itp. Nowa stawka zastąpi wtedy stawkę z oferty i obowiązkiem Państwa jest poinformowanie klienta o tym fakcie oraz przesłanie jego decyzji co do wykupu, do naszej firmy. Zasada ta nie ma zastosowania dla rezerwacji po dacie kasowania, w czasie targów oraz przy rezerwacjach typu fix (opis szczegółowy w § 4)- w tych przypadkach nie ma możliwości bezkosztowej anulacji zamówienia.
3) Ceny  ustalone  na  czas  targów  branżowych,   podane  w  rezerwacji  zawsze zastępują ceny obowiązujące poza okresem targów.
4) Niektóre okresy (Np. Święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, święta religijne, wydarzenia sportowe, itp.) mogą spowodować podwyżkę cen w niektórych miastach. Nie są to targi branżowe  w ścisłym znaczeniu tego słowa, jednak w tych okresach nasze stawki mogą zbliżyć  się lub nawet przekroczyć ceny z cennika i  należy  je traktować w taki  sam sposób, jak w przypadku targów branżowych.
5) Rezerwując pokój dwuosobowy z dostawka dla dziecka proszę pamiętać, że hotel ma prawo obciążyć klienta dodatkowo za śniadanie dla dziecka (płatność bezpośrednio w  hotelu). Na  dostawce może  przebywać dziecko w  wieku 18 miesięcy-10 lat. Dla dzieci powyżej 10 roku życia należy zarezerwować oddzielne łóżko (Np. gdy mamy dwójkę dorosłych i dziecko powyżej 10 roku życia należy rezerwować pokój trzyosobowy).
6) Kołyski są przewidziane dla dzieci do 18 miesiąca życia. Klient jest bezwzględnie zobowiązany do poinformowania agenta, iż będzie podróżował z dzieckiem. Jeśli dziecko będzie spało wraz z rodzicami w jednym łóżku stosowna informacja powinna znaleźć się w komentarzach do rezerwacji.

7) Nie  będziemy  mogli  rozpatrzyć  reklamacji  dotyczącej  dzieci  na  dostawkach, kołyskach lub dzielących łóżko z rodzicami, jeśli nasza firma nie będzie poinformowana o tym fakcie podczas dokonywania rezerwacji.
8) Kołyski i dostawki są zawsze na zapytanie. Nie gwarantujemy ich w pokojach nawet jeśli rezerwacja została potwierdzona.
9) Ceny  za  pokoje  bliźniacze  (twin)  lub  dwuosobowe  (double)  do  wyłącznej dyspozycji jednego klienta, o które Państwo prosiliście lub, których rezerwację potwierdziliśmy  jako  rozwiązanie  alternatywne,  zostaną  podane  w  naszym systemie. Cenę należy bezwzględnie sprawdzić po potwierdzeniu rezerwacji w systemie.
10) Rezerwacje są fakturowane zgodnie z czasem, w którym agent prosi o voucher, co jest, jednoznaczne z wykupieniem rezerwacji. Jeśli agent poprosi o voucher w systemie lub e-mailem w tej samej chwili staje się osobą odpowiedzialną za ostateczne dotrzymanie daty kasowania. Merigo nie ma obowiązku informowania agentów o jakichkolwiek upływających datach kasowania.
11) Zastrzegamy sobie prawo do zmiany podanych przez nas stawek w każdym czasie, o czym zostaniecie Państwo powiadomieni, także po dokonaniu i potwierdzeniu rezerwacji, w związku z targami branżowymi, zmianami podatków rządowych lub innymi przyczynami poza nasza kontrolą, takimi jak na przykład zmiany kursów walut. Wszelkie podwyżki stawek wynikłe ze zmian kursów walut w zakresie obowiązujących rezerwacji będą stosowane, jeżeli  wahania kursów walut przekroczą 3%.

§ 3.
Hotele poza terytorium Unii Europejskiej.

1) W większości hoteli poza terytorium Unii Europejskiej, stawki za pokoje trzy lub czteroosobowe dotyczą jednego pokoju z dwoma dwuosobowymi łóżkami. Jeżeli potrzebne jest dodatkowe łóżko, może zostać doliczona dodatkowa opłata, która winna zostać zapłacona bezpośrednio hotelowi, ponieważ  dokonanie rezerwacji przed zameldowaniem się może okazać się niemożliwe.
2) W  wielu  hotelach  nie  udostępnia  się  dodatkowego  łóżka  dla  dziecka.  Przy wyjeździe może  zostać doliczona opłata za śniadania dla  dziecka. Jeżeli  dla dziecka jest potrzebne osobne łóżko, należy zarezerwować pokój trzyosobowy, w tym wypadku nie przewiduje się żadnej zniżki.
3) Czas potwierdzenia rezerwacji poza terytorium Unii Europejskiej jest znacznie dłuższy w związku, z czym nie możemy zagwarantować konkretnej godziny,w której otrzymamy informację zwrotną z hotelu.

§ 4.
Rezerwacje w okresie wystaw, targów branżowych, świąt oraz ze wstecznymi datami kasowania (FIX).

1) Może  się zdarzyć, że  w przypadku niektórych targów branżowych  nasze ceny mogą  być  wyższe  niż  stawki  cennikowe w  hotelu i  w  takim  przypadku nie możemy rozpatrywać reklamacji w stosunku do ceny.
2) W przypadku zmiany terminów targów, lub, jeżeli zastosowanie będą miały nowe stawki  za  targi,  poinformujemy Państwa  o  takich  zmianach i  zafakturujemy stosując zmienione stawki. Takie zmienione stawki mogą mieć zastosowanie w przypadku wszystkich rezerwacji, włącznie z tymi, które zostały dokonane przed zmianą spowodowaną targami. W związku z tym należy skonsultować z klientem, czy zapłaci wyższą stawkę, a jeżeli nie, należy anulować rezerwację lub dokonać korekty terminów.
3) W niektórych hotelach zakwaterowanie musi zostać sprzedane na cały okres trwania targów (np.  okres  Noworoczny). Wszystkie szczegóły przekażemy w chwili  dokonywania rezerwacji.  Jeżeli  zostanie  złożony  wniosek  o  dokonanie rezerwacji w okresie targów, po potwierdzeniu rezerwacji przez kontrahentów mogą pojawić się informacje o konieczności ponownego potwierdzenia rezerwacji przez klienta. Jeżeli  ponownie potwierdzicie Państwo rezerwację, podejmiecie pełne zobowiązanie w  zakresie  wszystkich  noclegów, bez  możliwości  zwrotu kosztów. Anulowanie bądź zmiana rezerwacji zlecona po tym, jak otrzymaliśmy od Państwa ponowne potwierdzenie, będzie skutkować obowiązkiem uiszczenia pełnej kwoty rezerwacji.
4) Możemy domagać się przedpłaty w pełnej wysokości, która, jeżeli nie zostanie wpłacona do nas na konto w należnym terminie, spowoduje automatyczne odwołanie  rezerwacji, bez przesyłania Państwu dodatkowych informacji. Odwołanie rezerwacji może nastąpić zarówno w rezerwacjach przed ich datą kasowania jak i po niej, co wiązać się będzie z konsekwencjami finansowymi dla agenta/ klienta w wysokości minimum równowartości pierwszego noclegu do pełnej kwoty rezerwacji.

5) Nie można dokonywać rezerwacji na fikcyjne nazwiska, aby "zatrzymać" miejsca. Istnieje możliwość, że jeżeli rezerwacja zostanie dokonana na fikcyjne nazwisko, klient może zostać obciążony opłatami za brak przyjazdu.
6) Zakazane jest dokonywanie kilku rezerwacji dla tych samych klientów, w tych samych datach. Niezastosowanie się do tego punktu może spowodować brak potwierdzenia jakiejkolwiek rezerwacji bez względu na dostępność hoteli w systemie w czasie dokonywania rezerwacji.
7) Overbooking- jest to sytuacja, w której hotel pierwotnie zarezerwowany nie może  zapewnić zakwaterowania Klientom z powodu sprzedaży  większej ilości miejsc niż znajduje się w obiekcie. W takiej sytuacji hotel pierwotnie rezerwowany musi zapewnić nocleg w hotelu alternatywnym (ta sama kategoria hotelu, podobna lokalizacja względem centrum), do którego Klient jest przewożony taksówką na koszt hotelu.Klient może odmówić  akceptacji alternatywy i wtedy zostanie dokonany zwrot za niewykorzystany pobyt jednak w takiej sytuacji Klient samodzielnie szuka innego miejsca noclegowego, za który nie otrzymuje już dodatkowych rekompensat. Jeśli Klient zaakceptuje alternatywę może jedynie zgłosić wystąpienie „overbookingu” do naszej firmy jednak nie przysługują mu z tego tytułu dodatkowe rekompensaty.
8) Rezerwacje, ze wstecznymi bądź przypadającymi na dzień dokonania, datami kasowania opatrzone są stosowną informacją o braku możliwości  bezkosztowej anulacji. Po akceptacji tych warunków we wniosku (formularz rezerwacji) nie można  dokonać  żadnej  zmiany  bądź  anulacji  dokonanej  rezerwacji.  Koszty anulacji takiej rezerwacji wynoszą 100% jej wartości.
9) Jeśli dokonacie Państwo rezerwacji typu fix bez akceptacji warunków, o których mowa  w  pkt  8  niniejszego paragrafu, ale  zawierającej stosowne  informacje podane przez hotel/ kontrahenta w komentarzach, również bierzecie Państwo pełną odpowiedzialność za rezerwację. Koszty anulacji takiej rezerwacji wynoszą 100% jej wartości.
10) Nie jest możliwe wprowadzenie jakichkolwiek zmian w rezerwacja typu fix.

§ 5.
Rezerwacje grupowe.

1) Rezerwacje  dla  grup  podlegają  dłuższym  terminom  w  zakresie  odwołania  i wymagają zazwyczaj wcześniejszej przedpłaty. O szczegółowych warunkach każdej rezerwacji zostaniecie Państwo poinformowani w momencie przesyłania oferty.
2) Warunki rezerwacji grupowych nie podlegają żadnym negocjacjom.
3) Hotele zwyczajowo uznają za grupę od 10 osób wzwyż. Wszelkie inne zapytania niespełniające tego warunku należy zakładać bezpośrednio w systemie korzystając z opcji rezerwacji powiązanej (kilka rezerwacji pod jednym numerem GO….)
4) Każde kierowane do nas zapytanie o ofertę musi zawierać następujące dane:

- państwo
- miasto
- daty
- ilość nocy
- rodzaje pokoi i ilość osób
- kategorię hotelu
- budżet

Jeśli w zapytaniu zostaną pominięte wymagane informację możemy  odmówić poszukiwania oferty.
5) Każda oferta jest przesyłana dla konkretnego zamówienia, z związku, z czym zmiany dokonywane w jego obrębie mogą mieć wpływ na cenę.
6) Odpowiedź na zapytanie grupowe zajmuje do 72h (dni robocze).
7) Płatności  za  grupę  winny  być  uiszczane zgodnie  z  warunkami zawartymi  w ofercie. Jeżeli z jakiejkolwiek przyczyny nie wywiążecie się Państwo z terminów płatności, rezerwacja zostanie automatycznie anulowana i nie przyjmiemy później żadnych zgłaszanych przez Państwa roszczeń i/lub reklamacji.
8) Jeśli dokonacie Państwo rezerwacji dla 10 osób (i więcej) w systemie zamkniętym na oddzielnych rezerwacjach, hotel może odmówić zakwaterowania klientom (również z pełnym obciążeniem) oraz zmienić cenę, gdyż jest to grupa i takie rezerwacje należy  zgłaszać drogą e-mailową. W takim wypadku hotel może anulować wszystkie rezerwacje lub wprowadzić wyższe stawki/zaostrzone warunki, co leży w jego wyłącznej kompetencji. Dlatego  też  nie  powinni  Państwo  dokonywać rezerwacji grupowych w systemie poprzez serie rezerwacji indywidualnych. W przypadku, gdy hotel odkryje, iż ma do czynienia z grupą, będziemy zmuszeni do dostosowania się do jego decyzji oraz instrukcji, co może pośród innych konsekwencji, spowodować anulowanie rezerwacji, podniesienie jej ceny lub zmianę terminu bezkosztowej anulacji na bardziej restrykcyjną.Nie możemy zagwarantować  zameldowania  dla  grup,  których  rezerwacja  została dokonana w systemie zamkniętym z pominięciem obowiązującej procedury. W takich przypadkach nie możemy ponosić odpowiedzialności za Państwa działania, a pełna odpowiedzialność za takie sytuacje spada na Państwa oraz klienta.

§ 6. Vouchery
1) Agent  jest  zobowiązany  do  przekazania  klientowi  vouchera  hotelowego.  Na voucherze znajdują się niezbędne informacje do poprawnego zakwaterowania klienta w hotelu. tj. imię i nazwisko klienta, nazwę i adres hotelu/dostawcy usług, datę przyjazdu, ilość i rodzaj pokoi, ilość noclegów, usługi wliczone w cenę pokoju (nocleg+ śniadanie lub tylko pokój), numer referencyjny rezerwacji. Wszelkie opłaty za dodatkowe usługi, z których skorzystali Państwa klienci muszą zostać zapłacone bezpośrednio w hotelu przed ich wyjazdem. Nie możemy  zapłacić hotelom  za  osobiste opłaty  hotelowe klienta.  Klient  ma  obowiązek posiadać voucher.
2) Agent ma  prawo wystawiać własne vouchery. W  przypadku, gdy  wystawicie Państwo swoje własne vouchery nie będziemy ponosić żadnej odpowiedzialności z tytułu  problemów lub  dodatkowych opłat,  wynikających z  wystawienia przez Państwa niewłaściwych lub niekompletnych voucherów. Wszelkie dodatkowe opłaty wynikające z wyżej opisanej niewłaściwej obsługi zostaną zafakturowane i zapłacone nam bez żadnego rodzaju kompensat. W rezerwacjach zawierających komentarz o wymogu posiadania naszych voucherów Agent nie może wystawić własnych dokumentów.
3) W USA/Kanadzie goście mogą zostać obciążeni bezpośrednio stawką cennikową, jeżeli  nie przedstawią ważnego  vouchera, dlatego w przypadku tych rynków należy  upewnić się,  czy  rezerwacja dotyczy  więcej  niż  jednego pokoju,  czy podróżujący noszą inne nazwiska, oraz czy wszystkie imiona i nazwiska podróżujących zostały umieszczone na voucherze. Nazwiska takie jak "TBA" nie będą akceptowane. Jeżeli podróżujący przybywają o różnym czasie, każdy z nich musi posiadać własny voucher. Mogą oni także  zostać obciążeni  bezpośrednio, jeżeli    Państwa    voucher    nie    posiada    numeru    referencyjnego,    który potwierdziliśmy.

4) Jeżeli klient przyjedzie do hotelu, a Państwo nie dokonaliście rezerwacji, lub dokonaliście rezerwacji, a następnie anulowaliście ją, bądź dokonaliście jej na inne daty, mimo to poprosimy Was o wyjaśnienie sprawy oraz zapytamy czy rezerwacja została u Was opłacona oraz czy zobowiążecie się do pokrycia jej kosztów. W takim przypadku wystawimy Państwu fakturę na kwotę należną za rezerwacje zgodnie z informacjami z hotelu.
5) Jeżeli otrzymamy fakturę z hotelu i będzie ona obejmować więcej nocy lub usług niż  zarezerwowaliście, wystawimy  Państwu  fakturę  dodatkową  na  podstawie informacji i faktury z hotelu.
6) Na każdym voucherze znajduje się numer telefonu „emergency”, z którego należy skorzystać w przypadku problemów z rezerwacją. Agent powinien powiadomić klienta o istnieniu nr „emergency”, gdyż brak jakiejkolwiek informacji ze strony klienta  o  problemach  z  rezerwacją  może  spowodować odmowę  rozpatrzenia reklamacji przez hotel.
7) Reklamacje należy zgłaszać w pierwszej kolejności bezpośrednio w hotelu. Nie możemy ponosić odpowiedzialności z tytułu rekompensat związanych z problemami, które mogły zostać rozwiązane podczas pobytu klienta, gdyby hotel został o nich poinformowany. Nie będziemy rozpatrywać reklamacji, w których brak dokumentów lub dowodów potwierdzających słowa klienta.

§ 7.
Rezerwacje pokoi do użytku tylko w ciągu dnia.
1) Wszelkie Rezerwacje pokoi do użytku tylko w ciągu dnia nie zawierają śniadania.
Jeżeli  agent  przekaże  swojemu  klientowi  voucher  informujący,  że  śniadanie zostało wliczone w cenę, będzie on ponosił odpowiedzialność z tytułu zapłaty za śniadanie bezpośrednio hotelowi.

§ 8.
Brak przyjazdu klienta

1) Jeżeli   zafakturujemy  brak  przyjazdu,  a  hotel  później  potwierdzi,  że  klient przebywał w hotelu, wystawimy fakturę dodatkową, która musi zostać zapłacona.
2) Inne klauzule dotyczące braku przyjazdu można  znaleźć w części dotyczącej Procedur Rezerwacji i części dotyczącej Anulowania Rezerwacji.

§ 9.
Anulowanie rezerwacji

1) Informacja o anulowaniu rezerwacji, poza okresem targów branżowych, powinna zostać do nas dostarczona najpóźniej w dzień wyznaczony jako data kasowania w systemie do godziny 13:00. Po tej godzinie nie możemy zagwarantować, że rezerwacja nie zostanie automatycznie skasowana przez  system. Rezerwacje tylko potwierdzone (bez vouchera) będą wystornowane w dniu przewidzianym jako data kasowania, jeśli agent nie poprosił wcześniej o voucher.
2) Informacja o anulowaniu rezerwacji powinna zostać wysłana faksem, mailem bądź dokonana bezpośrednio w systemie.
3) Pełna  odpowiedzialność z  tytułu  wszelkich  opłat  poniesionych w  związku  ze spóźnionym anulowaniem rezerwacji lub uchybieniami ze strony agenta będzie ponoszona wyłącznie przez agenta.
4) Data anulacji rezerwacji potwierdzonych z voucherem pozostaje wiążąca jednak informacje o anulacji należy przesłać najpóźniej do godziny 12:00 dnia, w którym upływa data kasowania. W przypadku takich rezerwacji obowiązek dotrzymania daty  anulacji  w  chwili  poproszenia  o  voucher  automatycznie  przechodzi  na agenta.
5) Rezerwacje w okresie targów branżowych  nie mogą zostać anulowane po tym, jak zostały pisemnie potwierdzone wraz z akceptacja warunków, które wskazująna brak możliwości bezkosztowej anulacji lub po upływie terminu dozwolonego stornowania.
6) W przypadku anulowania rezerwacji po wyznaczonej dacie bezkosztowej anulacji jesteśmy zmuszeni obciążyć klienta kwotą wynikającą z niedotrzymania terminów w wysokości minimum jednego noclegu do całości kwoty rezerwacji. Decyzja o obciążeniu nie leży w gestii Merigo.
7) Jeżeli  klient lub agent anuluje rezerwację bezpośrednio w hotelu, potrącona zostanie oplata za minimum jeden nocleg do nawet 100% wartości całej rezerwacji. Wszystkie anulowania rezerwacji dokonane w  hotelu muszą nam zostać bezzwłocznie przesłane faksem. Potwierdzenie anulacji (dokonanej bezpośrednio w hotelu) musi być w formie pisemnej i zawierać następujące dane:
 

- numer rezerwacji,
- adres i nazwę hotelu,
- czytelny podpis osoby z recepcji, która dokonała anulacji.

Potwierdzenie anulacji musi być do nas dostarczone najpóźniej w dniu, na który przypada pierwsza doba rezerwacji. Zastrzegamy sobie prawo do nie rozpatrywania anulacji  dokonanych  w  hotelu,  jeśli  klient  nie  posiada  na  to stosownego (pisemnego) potwierdzenia. Zastrzegamy sobie prawo do uzyskania pełnego odszkodowania z tytułu strat, szkód, opłat i wydatków poniesionych przez nas w związku z anulowaniem rezerwacji.

§ 10. Informacje ogólne
1) Merigo nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u podwykonawców np. w hotelach spowodowane np. czasowym brakiem wody, ogrzewania, prądu i klimatyzacji oraz za niedogodności spowodowane czasowymi wyłączeniami spowodowanymi np. naprawą lub konserwacją basenów kąpielowych, lub innych urządzeń. W przypadku nadzwyczajnych okoliczności, niezależnych od żadnej ze stron, katastrof  żywiołowych, strajków, wybuchu wojny lub innych sytuacji wyjątkowych uniemożliwiających realizację usługi zgodnie z umową, jesteśmy zwolnieni z przyjętych zobowiązań.
2) Nie możemy ponosić odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat (bezpośrednich, pośrednich lub występujących w konsekwencji) lub roszczeń stron trzecich (włączając w to wszelkie opłaty za anulowanie rezerwacji) poniesionych w wyniku lub w związku z wszelkimi nieprawidłowymi lub niekompletnymi informacjami w Państwa wniosku o dokonanie rezerwacji. W przypadku sporu właściwym sądem będzie sąd Rejonowy w Krakowie.
3) Merigo nie pośredniczy w rezerwacji oraz płatności za dodatkowe usługi, których rezerwacja nie jest możliwa w systemie (np. dodatkowe posiłki, parkingi, itp.)
4) Rezerwacje są przetwarzane tylko i wyłącznie w czasie pracy biura Merigo w dni robocze z wyłączeniem weekendów (soboty i niedziele) i świąt. Dokonanie rezerwacji poza godzinami pracy Merigo nie gwarantuje dostępności miejsc.
5) Dyżur przypadający w naszej firmie na sobotę winien być wykorzystywany przez agentów/klientów  tylko  i  wyłącznie  do  rozwiązywania  spraw  pilnych  bądź problematycznych.
6) Telefon „emergency” podany na voucherze jest przeznaczony do bezpośredniego kontaktu klientów z naszą firmą w przypadku problemów z rezerwacją w czasie jej realizacji.

Pliki do pobrania

Regulamin Hoteli w Systemie Merigo - Hotele na Świecie

 
 

Korzystając z tej strony akceptujesz jej politykę prywatności.